Algemene voorwaarden

Voorwaarden en risico-acceptatie.

Beste deelnemer aan een life-coaching of paardencoachsessie, workshop of training bij Diana Ista Life Coaching.  Wij hebben een aantal belangrijke punten ten aanzien van de coaching op een rijtje gezet. Lees deze onderstaande informatie goed door zodat je goed voorbereid op de afspraak verschijnt en je kennis hebt genomen van de bijbehorende risico’s van het omgaan met paarden.

Algemeen en risico-acceptatie

 • Tijdens de sessies, workshops en opleiding zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Geef zelf duidelijk aan wanneer je je niet prettig of niet veilig voelt of waar je behoefte aan hebt. Wij willen je graag ten dienste zijn echter het is belangrijk dat je zelf je grenzen en wensen aangeeft. 
 • Stevige en dichte schoenen zijn verplicht, open schoenen, sandalen of slippers zijn niet toegestaan. Wanneer de deelnemer geen geschikt schoeisel draagt, word de deelnemer van deelname uitgesloten.
 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of opleiding voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Life Coaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Life Coaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.
 • Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop of opleiding kunnen deelnemers altijd informatie inwinnen of overleggen.
 • Opdrachtgever en of deelnemer is indien van toepassing op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Paarden zijn vluchtdieren en kunnen schrikken tijdens een sessie. Ze kunnen onverwachte bewegingen/sprongen maken en daardoor deelnemers per ongeluk omver lopen, trappen of bijten.  Deze risico’s met paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, opleidingsdag.
 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Life Coaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Het meenemen van een eigen hond of paard is niet toegestaan, dit in verband met de veiligheid van de andere dieren en deelnemers op het terrein.
 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

Annulering van workshops, coaching of begeleidingstraject

 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de coachsessie of begeleidingstraject, is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van coachsessie/begeleidingstraject is 50% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.
 • De opdrachtgever is 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd wanneer zonder te annuleren geen gebruik word gemaakt van de overeengekomen diensten.
 • Diana Ista Life Coaching behoud zich het recht om bij ziekte van de paarden de afgesproken coachsessie of begeleidingstraject te annuleren. In samenspraak word er een nieuwe afspraak gemaakt.

Wijze van betalen

 • De betaling dient vooraf te worden voldaan via betaalverzoek, contant of factuur.

Diana Ista Life Coaching zorgt voor:

 • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij je coachvraag/thema/doel/verlangen.
 • Een veilige coachomgeving door continue nabijheid, uitleg veiligheidsregels en het monitoren van het gedrag van het paard.
 • Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling.
 • We kijken er naar uit om een mooie paardencoachsessie/workshop of opleidingsdag voor jou te verzorgen. Mochten er nog onduidelijkheden zijn van tevoren of onverhoopt klachten achteraf: neem dan direct contact op met coach Diana 06-17099370 mail: info@dianaista.nl